Foredrag og skrivekurser

Mette kommer gerne ud på skoler, biblioteker og lignende og holder foredrag. Spørgsmål og booking foregår direkte til hende selv (se mailformular under 'kontakt')

Foredrag for børn, unge og evt. forældre: 

 

Tidspunkt:
Mette kan bookes til foredrag i november og marts. Der er plads til enkelte foredrag udenfor tidsplanen. I er velkomne til at spørge.

Varighed:
Foredrag varer typisk halvanden time inkl. spørgsmål. Herefter er de fleste skoleklasser typisk møre.

 

Vælg mellem disse tre foredrag

 

Det generelle:
Hvordan er det at være forfatter i et meget lille land. Hvor kommer inspirationen fra, hvordan er  ide- og skriveprocessen, hvordan (og hvorfor) bliver man overhovedet forfatter?
Mette kommer bredt omkring sit forfatterskab og fortæller ekstra om sin nyeste udgivelse. Hun læser også op, typisk fra noget, der endnu ikke er udgivet, og der er både plads til spørgsmål og løs bagkant med tid til autografer.

Det specifikke:
Her vælger I en enkelt titel eller serie fra Mettes forfatterskab. Mette fortæller om fortællingens og personernes baggrund, udvikling af tema og proces, samarbejdet med illustrator og forlag og læser op fra flere steder i bogen/serien. Det forventes, eleverne har læst den pågældende bog/noget fra serien.

Det faglige:
Her lærer Mette proces og skrivefif fra sig. Eleverne lærer om ideudvikling, opbygning af historier, udvikling af personer og får et overblik over, hvordan de med små midler kan løfte deres egne historier et pænt stykke. Der er ikke tale om workshop, men rent foredrag.

 

Pris:
5000 kr. (ikke momspligtigt) + betaling af transport (dvs. med DSB, samt en taxa eller lokal chauffør fra nærmeste station). Hvis arrangementet ligger så sent, at det ikke kan lade sig gøre at nå tilbage til København på den rigtige side af midnat eller tilsvarende tidligt om morgenen, betales også for overnatning.

Økonomisk Støtte
Der er mange muligheder for støtte til børns møde med forfattere. Se bl.a. Kunststyrelsen hjemmeside, forfattercentrum.

Foredrag for fagfolk
Prisen afhænger af indhold og deltagerantal, men  regn med en pris omkring det dobbelte i forhold til læserforedrag, altså 10.000 kr + transport. Det kræver noget andet både at forberede sig og tale til fagfolk. Kontakt Mette for pris.

 

Skriveskoler/workshops

 

Mette har undervist over 2500 børn og unge i at skrive fortællinger, og hun holder en gang om året en hel uges kursus på eleverne på Østerskov Efterskole, hvor hun ender med at redigere elevernes arbejde, der bliver til en samlet udgivelse. Det er muligt at vinde et ophold på holdet i den pågældende uge, selvom man ikke går på skolen, men går i 8. eller 9. klasse et andet sted. Følg med her, når kurset annonceres i slutningen af året.

Skrivedag på skole
Heldagsarrangement. Mette begynder ved skoledagens start med et forfatterforedrag for en stor flok, fx hele mellemtrinet eller alle 8.klasser. Max deltagere 110.
Herefter fortsætter hun med workshop for en mindre flok. Enten en klasse, eller en udvalgt gruppe elever på tværs af klasser, der har særlig interesse for at skrive. Her vil eleverne få værktøjer til (og forståelse for) ideudvikling, historieopbygning, og den enkelte karakter. De vil også begynde på en historie alene eller i grupper, som Mette hjælper dem i gang med, og som de kan fortsætte med, når Mette er rejst.

Varighed: Fra 8.00 til 14.00 med mulighed for tilpasning til skolens hverdag.

Pris: 10.000 kr + transport (dvs. med DSB, samt en taxa eller lokal chauffør fra nærmeste station).